yarımçıq

yarımçıq
sif.
1. Sona, axıra çatdırılmamış; natamam, bitməmiş. Yarımçıq iş. // Zərf mənasında. Yarısında, ortasında, axıra çatdırmayaraq, natamam. Kitabı yarımçıq qoymaq (axıra qədər oxumamaq). Çayı yarımçıq qaldı (axıra qədər içmədi). İşini yarımçıq qoyub getmək. – Rzaqulu xan hansı təşəbbüsə başladısa, yarımçıq qaldı. M. S. O.. Mehriban bir saat idi ki, əlindəki işini yarımçıq buraxıb otağın içində gəzişir, gah şüşəbəndə çıxıb qapıya gedir, gah evə qayıdıb pəncərədən küçəyə baxırdı. S. H..
2. Dolu olmayan, başı yarımçıq olan. Yarımçıq qab. – Koroğlu baxdı ki, arpa çuvalları yarımçıqdı. «Koroğlu». Mahmud yarımçıq səbəti dalına atıb . . geri qayıtdı. Ə. Ə..
3. məc. Sənətini yaxşı bilməyən, bir şey haqqında lazımınca məlumatı, biliyi olmayan adam haqqında. Anlayana da can qurban, anlamayana da; Dad yarımçıq əlindən. (Ata. sözü). . . Çox «yarımçıqlar» var ki, rusca danışanda bir o tərəfə-bu tərəfə baxır, görsün ki, hansı bir həmşəri və hambal buna təəccüblü baxıb öz könlündə deyəcək: «Ədə, nə zalımdır!» C. M.. <Rüstəm bəy:> Mən bəhailiyi qəbil edənlərə diqqət etdim. Bunların içində bir nəfər də olsun kamil adam yoxdur, hamısı yarımçıqlardır. Ç..
4. məc. Məsələni axıra qədər həll etməyən, ardıcıl olmayan. Yarımçıq tədbir. Yarımçıq islahat. Yarımçıq vədlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ala-yarım(çıq) — sif. və zərf Yarımçıq, natamam, ala babat, qeyri kamil. Qabı alayarımçıq doldurmaq. – Vanyuşa onları dinləyə dinləyə Azərbaycan dilini alayarımçıq öyrənmişdi. A. Ş.. Qaraca qız özünə gəlib, yol uzunu başına gələn əhvalatı ala yarımçıq nağıl etdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Прерванная серенада — азерб. Yarımçıq Qalmış Mahnı …   Википедия

  • yarı-yarımçı(lı)q — z. Natamam, yarımçıq. Könlümə üz tutdum yır yığış çağı; Baharı yarımçıq, yarı yarımçıq. . . M. Araz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alasər — (Şəki) yarımçıq, başdansovdu, yarı yarımçıq. – İşi alasər qutarıf gəldux …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yarı — is. Tən bölünmüş iki hissədən biri. Eyni yarısı. Almanın yarısı. Kitabın yarısını oxudum. Ömrünün yarısını səhayətdə keçirmişdir. – <Məhəmmədhəsən əmi> gəldi, tövləsini ortadan yarı böldü və küçəyə səmt bir qapı açdı. . . C. M.. Bəxtiyar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarımçıqlıq — is. Yarımçıq olma, natamamlıq, qeyri kamillik, yarımçıq şeyin halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Хулуфлу, Вели Магомед Гусейн оглы — Вели Хулуфлу Vəli Xuluflu Дата рождения …   Википедия

  • alacankeş — (Qazax) yarımçıq, natamam, başdansovma. – Paltar alacankeşdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alağazdamax — (Çənbərək) keyfiyyətsiz işləmək, bir işi yarımçıq, yarıtmaz görmək. – Xiyarın alasın ulasın alağazdıyf cijim, yaxşı qayrəmmiyf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alamətərəz — (Böyük Qarakilsə) yarımçıq görülmüş (iş) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”